Hakkımda

Adı Soyadı: Yılmaz Gökşen

Doğum Tarihi: 16.03.1970

Unvanı:Doçent Dr.

Öğrenim Durumu:Doktora

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İİBF İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1991
 Yüksek Lisans SBE İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1995
Doktora SBE işletme Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

 

     5.Akademik Ünvanlar

 • Öğretim Görevlisi Dr., İİBF İşletme Bl. DEÜ 200
 • Yardİmcİ Doçent Dr., İİBF İşletme Bl. DEÜ 2003 – 2012
 • Doçent Dr., İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri, 21.06.2012
 1. Tezler
 • “Hücresel Üretim Sisteminde Makine ve Parçaların Gruplandırılmasında Tamsayılı Bir Yaklaşİm” (Yüksek Lisans Tezi)
 • “Hücresel Üretim Sisteminde Makine ve Parça Ailelerinin Oluşturulmasİnda Makine Kapasiteleri ve Parça taleplerinin Analizine Dayalİ Bir Model ve Uygulanmasİ” (Doktora Tezi)

     

 1. Projeler

 

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesi-Rektörlük Birimi, Proje Üyesi .
 • DEÜ Norm Kadro Projesi, Proje Koordinatörü
 • Turgutlu Sinerjik Yol Haritasİ Projesi, Proje Koordinatörü (KOSGEB Desteği ile)
 1. İdari Görevler
 2. Verdiği Dersler
 • DEÜ İİBF İletişim Komisyonu Başkanlİğİ (tamamlandİ)
 • DEÜ Rektörlüğü İş Süreçlerinin Yeniden Yapİlandİrİlmasİ Projesi (tamamlandİ)
 • DEÜ Norm Kadro Projesi, Proje koordinatörü (DEÜ Rektörü oluru ile yapİlan görevlendirme – tamamlandİ)
 • DEÜ BİMER Müdür Yardİmcİsİ (06.03.2003 – 27.02.2006;tamamlandİ)
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Spor Komisyonu Başkanlİğİ (tamamlandİ)
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü Derneği 2.Başkanİ (tamamlandİ)
 • DEÜ “İktisat Oyuncularİ” Tiyatro Topluluğu Akademik Sorumlusu (tamamlandİ)
 • Sistem Analizi, Tasarİmİ ve Yönetimi (Lisans ve YL)
 • İşletmelerde Bilgisayar Kullanİmİ
 • Yönetim İçin Bilgisayar (YL)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Lisans ve YL)
 • Üretim Planlamasİ ve Kontrolü
 • Sayİsal Yöntemler (Lisans ve YL)
 • Malzeme Yönetimi (YL)
 • Stratejik Bilgi Sistemleri (YL)
 • Çağdaş Üretim Teknikleri (YL)

 

 

 1. İlgi Alanlarİ
 • Bilgisayar
 • Sinema
 • Basketbol,futbol
 • Doğa gezileri
 • Arkadaş sohbetleri

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir